X
Үй-жайдың аумағы:  м2
Шыныпакеттер:
Керегені жылу оқшаулау:
ерезе мен еден аумағының арақатынасы:
Сырттағы ең төменгі температура:  °C
Сыртқа шығатын керегелердің саны:
Жоғары тұрады:
Үй төбесінің биіктігі:  м
 
Есеп айырысуды орындау
Жылытқыштың ұсынылатын қуаты ____________

Жылудан

туған сенім

Қазандықтың қуатын есептеу
Жаңа өнімдер
ONLINE кеңесші
Жеке меншікте өндірілетін ұзақ жанатын қазандықтар